Låna 20000 kr > 자유게시판

본문 바로가기


회원로그인

자유게시판

Låna 20000 kr

페이지 정보

작성자 Maryjo 작성일23-10-11 03:24 조회23,760회 댓글0건

본문
Ordnabolån

Om företaget
Effektiv ränta: 3,00% - 21,82%
Låneförmedlare för privatlån upp till 600 000 kr
Erbjuder också låneförmedling för bolån
En kreditupplysning
Fördelar & Nackdelar
Låneförmedlare för bolån och privatlån
Endast 1 UC
Gratis ansökan
Ej direkt utbetalning

Minst 20 år gammal
Årsinkomst på minst 100 000 kr
Någon form av anställning eller pension
Lånet måste betalas av innan du fyller 79 år
Inga betalningsanmärkningar de senaste 6 månaderna
Inga skulder hos Kronofogden de senaste 6 månaderna

Lånetyp Låneförmedlare
Belopp 10 000 kr – 600 000 kr
Ränta 2,95% – 19,90%
Effektiv ränta 3,00% – 21,82%
Återbetalningstid 1 – 18 år
Lägsta ålder 20 år
Anslutna långivare 20
Utan UC? Nej
Ansökan med BankID Ja
Betalningsanmärkningar Accepteras
Lösa lån i förtid? JaFöretagsinformation
FÖRETAGSNAMN
Ordna AB
GÖR ANSPRÅK PÅ SIDA Gör anspråk på sida
Hanteras av
SENAST UPPDATERAD
27 februari, 2023
TELEFON
020-25 26 26
E-POST
info@ordnabolan.se
ADDRESS
Vasagatan 28 111 20 Stockholm
SOCIALA MEDIER
Öppettider
ÖPPET JUST NU
MÅNDAG - FREDAG:
08:00 - 18:00
LÖRDAG:
12:00 - 16:00
SÖNDAG:
12:00 - 16:00


www.lanaisverige.com

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © fhoy.kr. All rights reserved.
상단으로

TEL. 031-544-6222 FAX. 031-544-6464 경기도 포천시 소흘읍 죽엽산로 86
대표:장금 사업자등록번호:107-46-99627 개인정보관리책임자:장금배

모바일 버전으로 보기